• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Stupa House"
    KRS 0000045988

Misja
Zachowanie unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej

Celem nauk buddyjskich jest własny rozwój umożliwiający skuteczne pomaganie innym. W naszym zachodnim społeczeństwie potrafimy rozbijać najmniejsze cząsteczki w cyklotronach i wysyłać rakiety w kosmos, natomiast bardzo niewiele wiemy o naszym własnym umyśle. Spotkanie Zachodu ze Wschodem było jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszej cywilizacji. Cennym uzupełnieniem spektakularnego postępu naukowo-technicznego na Zachodzie może być buddyjska filozofia i metody pracy z umysłem. Umożliwiają one funkcjonowanie w życiu w zrównoważony sposób, niezależnie od ciągle zmieniających się okoliczności. Inwazja na Tybet i polityka władz chińskich wobec tego kraju stanowią zagrożenie dla unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich warunków na Zachodzie, aby mogły one przetrwać i dalej przynosić pożytek.

Więcej informacji na stronie www.buddyzm.pl

Prowadzone działania:
- Organizacja imprez mających na celu przekazywanie informacji o buddyzmie Diamentowej Drogi.
- Program zajęć o buddyzmie dla zainteresowanych szkół w ramach zajęć etyki oraz dla uniwersytetów. Są one połączone ze zwiedzaniem ośrodków buddyjskich. Planujemy przygotowanie materiałów dydaktycznych o buddyzmie dla nauczycieli etyki.
- Wspieranie remontów ośrodków medytacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.