• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach
    KRS 0000046113

Misja
Motorem Stowarzyszenia jest myśl "człowiek, który ginie z powodu braku pomocy obciąża sumienia pozostałych".
Główne cele:
1. Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych i kulturalnych mieszkańców DPS.
2. Pozyskiwanie środków finansowych.

Prowadzone działania
Odbiorcy:
1) osoby z DPS, rodziny tych osób
2) instytucje: DPS z terenu woj. podlaskiego, warmińskiego, mazurskiego oraz Litwy
Formy działalności:
- spotkania integracyjne
- wymiana doświadczeń z innymi DPS
- organizacja olimpiady umiejętności osób niepełnosprawnych
- promocja sztuki "sprawni inaczej"
- rehabilitacja i terapia (np. zakup łóżek rehabilitacyjnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.