• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu
    KRS 0000046409

Prowadzone działania
Pogłębianie formacji katolickiej członków i sympatyków poprzez spotkania modlitewne, rozważania Pisma Św., poznawanie nauki Kościoła i nauczania papieskiego.
Rozwój intelektualny poprzez wykłady z historii ogólnej i regionalnej.
Organizowanie pielgrzymek łączących modlitwę, poznawanie sztuki sakralnej i rekreację.
Organizowanie koncertów, głównie w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i Dni Papieskich.
Organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz m.in. schronisk św. brata Alberta, Polaków na wschodzie, misji w Afryce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.