• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność"
    KRS 0000046420

Misja
Zrzeszanie inwalidów narządów ruchu dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji. Wspieranie i popieranie inicjatyw gospodarczych osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.- świadczenie bezpłatnych usług prawniczych dla osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, pracujących lub poszukujących pracy. Spotkania, wyjazdy integracyjne z Członkami Stowarzyszenia. Wzajemne wsparcie, porady i wspólne działania na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.