• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy
    KRS 0000046615

Prowadzone działania:
Organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego i ich rodzin jak i osób działających na rzecz w/w grupy niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.