• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krakowska Fundacja Dziecka Narodzonego
    KRS 0000046820

Misja
Inspirowanie, organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz poprawy warunków opieki medycznej nad noworodkiem na terenie Krakowa i regionu.

Prowadzone działania
Dofinansowywanie leczenia farmakologicznego noworodków. Dokonywanie zakupów środków czystości i sprzętu specjalistycznego. Organizowanie spotkań oraz szkoleń specjalistycznych dla lekarzy specjalizujących się w neonatologii. Wydawanie fachowych materiałów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.