• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo "Przyjaciele Szkoły"
    KRS 0000047361

Misja
Wspieranie działalności Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu.
Wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, komunikacyjnej, obywatelskiej, ekonomicznej i samorządowej.
Kształtowanie opinii na temat stanu szkolnictwa.
Organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.
Inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie życia szkoły.

Prowadzone działania
Realizujemy obecnie projekt "Internet - bezpieczny przyjaciel", w który zaangażowaliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz absolwentów szkoły, głównie gimnazjalistów. Uczestnicy projektu finansowanego przez MEiN opracowują broszury, foldery i strony www dotyczące zagrożeń wynikających z używania komputerów, telefonów komórkowych, internetu itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.