• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim
    KRS 0000047553

Misja:
Promocja i popularyzacja twórczości Karola Lipińskiego - najwybitniejszego artysty, skrzypka-wirtuoza, kompozytora doby przedchopinowskiej urodzonego w Radzyniu Podlaskim w roku 1790.

Prowadzone działania:
- organizowanie corocznego cyklu koncertów p.n. "Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim",
- prowadzenie Izby Pamięci Karola Lipińskiego,
- organizacja konkursów wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego dla uczniów szkół wszystkich poziomów kształcenia o zasięgu powiatowym,
- wzniesienie i odsłonięcie pierwszego w kraju pomnika-popiersia Karola Lipińskiego na XXV-lecie Dni Karola Lipińskiego,
- restauracja pomnika nagrobnego K. Lipińskiego w Wirliwie na Ukrainie,
- organizacja ogólnopolskich warsztatów instrumentalnych pn. Radzyńska Akademia Wiolinistyki dla uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz studentów akademii muzycznych,
- wydanie dwóch płyt CD z nagraniem utworów Karola Lipińskiego,
- wydanie dwóch publikacji książkowych poświęconych "Dniom Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.