• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
    KRS 0000047710

"Zasłużony dla miasta Wałbrzycha" od 18 lat nieprzerwanie pomaga chorym terminalnie na choroby nowotworowe tj. u schyłku życia. Prowadzi Hospicjum stacjonarne im. Jana Pawła II, Hospicjum Domowe i Poradnię Medycyny Paliatywnej. Wspiera także rodziny chorych i osieroconych, szczególnie dba o osierocone dzieci. Organizuje pomoc psychologiczną, punkt wsparcia rodzin w żałobie, warsztaty integracyjne. Popularyzuje idee opieki hospicyjno-paliatywnej, promuje i organizuje wolontariat, współpracuje ze szkołami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.