• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lekarze Nadziei
    KRS 0000047746

Stowarzyszenie działa na terenie Polski i poza jej granicami niosąc pomoc medyczną w zagrożeniu zdrowia i życia a zwłaszcza ludziom żyjącym na skraju ubóstwa, bezdomnym, ofiarom kataklizmów i wojen, dzieciom z patologicznych środowisk, ludziom żyjącym z HIV i AIDS.

Łączy wolontariuszy, zwłaszcza środowiska medycznego pragnących realizować cele Stowarzyszenia.
Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o celach humanitarnych i charytatywnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w oddziałach:

Kraków
Siedziba Zarządu Głównego, Al. Pokoju 7, tel. 12 414 30 05, fax 12 413 25 29, e-mail: medaid@sln.org.pl
Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, tel. 12 411 62 88

Warszawa
Poradnia Zdrowia dla Bezdomnych, ul. Wolska 172 tel/fax: 22 836 81 82

Wrocław
Dom Socjalny dla rodzin żyjących z AIDS i Wirusem HIV, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 329 08 96

Nasze Przychodnie dla Ludzi Bezdomnych: udzielają konsultacji, wydają leki, skierowania na badania specjalistyczne, przeprowadzają drobne zabiegi chirurgiczno-pielęgniarskie, starają się pomóc pacjentom w powrocie do życia w społeczeństwie.
Apteki Darów: wydają bezpłatnie leki, zwłaszcza dla ludzi żyjących na skraju ubóstwa, przygotowują zestawy leków dla domów pomocy społecznej oraz na misje zagraniczne.

Ponadto Stowarzyszenie: organizuje liczne misje zagraniczne z pomocą medyczną, transportem leków dla: rodaków żyjących na Wschodzie, ofiary wojny bałkańskiej, misji polskich w Afryce i inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.