• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Żyć Inaczej"
    KRS 0000047811

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Integracyjny przy ul. Kamieńskiego 10B, a w nim świetlicę środowiskową da dzieci, klub seniora i punkt konsultacyjny dla rodziny. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Klub Przedszkolaka". Organizujemy półkolonie letnie i ferie zimowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.