• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. Maksymiliana Kubackiego w Ostródzie
    KRS 0000047896

Misja
Działalność kulturalno-oświatowa, prowadzenie Społecznej Szkoły Muzycznej I i II-go stopnia w Ostródzie.

Prowadzone działania
Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży a także osób dorosłych, głównie prowadzenie Społecznej Szkoły Muzycznej I-go i II-go stopnia oraz Społecznego Ogniska Muzycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.