• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Neurologii Wieku Podeszłego
    KRS 0000047901

Misja
Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy w zakresie nauk neurologicznych wśród lekarzy i pacjentów.
Wspieranie badań naukowych w zakresie neurologii i nauk neurologicznych.
Pozyskiwanie sprzętu i aparatury służącej celom diagnostycznym, terapeutycznym, naukowym i szkoleniowym dla oddziałów i klinik neurologicznych lub współpracujących z nimi innych ośrodków medycznych i naukowych, a szczególności Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego w Katowicach - Ligocie.
Tworzenie i udostępnianie bazy materialnej niezbędnej dla prowadzenia działalności statutowej.
Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem neurologii wieku podeszłego - choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i udarów mózgu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.