• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie ,,Edukator" w Łomży
    KRS 0000048046

Stowarzyszenie Edukator w Łomży powstało w 1999 roku; jesteśmy organizacją pożytku publicznego promującą wszelkie inicjatywy, sprzyjające wyrównywaniu szans rozwojowych osób oraz środowisk, zagrożonych marginalizacją o charakterze społecznym i ekonomicznym. Swoją działalność opieramy na społecznej pracy wolontariuszy, inicjujemy partnerstwo ludzi oraz instytucji na rzecz wspólnego i skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych. Od 2000 roku ratujemy przed całkowitą likwidacją małe szkoły wiejskie i inne placówki edukacyjne, których samorządy lokalne nie są w stanie utrzymać z powodów ekonomicznych i demograficznych. Szkoły prowadzone przez „Edukatora” – zapewniają skuteczną i nowoczesną edukację dzieciom i dorosłym, stają się miejscem integracji mieszkańców wsi oraz inicjatorem wspólnych projektów i działań na rzecz rozwoju lokalnego. Obecnie prowadzimy 39 szkół wiejskich . Szczególną troską otaczamy dzieci niepełnosprawne lub zagrożone marginalizacja z powodu mikrodeficytów rozwojowych. W każdej naszej szkole działają oddzialy przedszkolne, które oprócz opieki i wychowania inicjują specjalistyczne, diagnostyczne badania małych dzieci, a także wspierają rodziców w zapewnieniu tym dzieciom skutecznej pomocy rehabilitacyjnej. Prowadzimy w Łomży Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych oraz przedszkole integracyjne.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.