• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
    KRS 0000048068

Misja
Oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia a także rodzin nie będących członkami Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
-przygotowywanie rodzin do adopcji
-przygotowywanie rodzin do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
2. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
3. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz dla rodzin.
4. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.