• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Aslan
    KRS 0000048117

Misja:
Pomoc rodzinie w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysu.

Odbiorcy naszych działań to dzieci i młodzież, głównie z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania. Nasze działania to głównie:
-pomoc psychologiczna, w tym indywidualna i grupowa terapia, grupy wsparcia, terapia rodzin;
-pomoc psychiatryczna, prawna;
-pomoc pedagogiczna - terapia trudności szkolnych, pomoc w nauce;
-letnie i zimowe obozy terapeutyczne;
Prowadzimy szkolenie wolontariuszy, staże dla studentów, konsultacje dla profesjonalistów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.