• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza"
    KRS 0000048149

Misja:
Niesienie profesjonalnej pomocy medycznej, pielęgniarskiej, duchowej, socjalnej osobom terminalnie chorym, głównie na nowotwory.
Pomoc rodzinie chorego podczas choroby i po jego śmierci.
Organizowanie wolontariatu hospicyjnego.
Jednoczenie ludzi dobrej woli do realizacji idei hospicyjnej.

Prowadzone działania:
Opieka Hospicjum dla terminalnie chorych - stacjonarna, domowa, rodzinna, konsultacje poradni medycyny paliatywnej.
Leczenie obrzęku limfatycznego.
Pomoc rodzinie w trakcie choroby bliskiej osoby i po jej śmierci (poprzez wolontaryjny zespół wsparcia osieroconych).
Pomoc ludziom starszym i osieroconym w Klubie Dr Jana Deszcza (pogadanki, zajęcia z terapii zajęciowej, gimnastyka, wycieczki, pielgrzymki).
Organizacja wolontariatu (włączonego do każdej działalności Towarzystwa).
Szkolenie lekarzy z medycyny paliatywnej, pielęgniarek z opieki paliatywnej, wolontariuszy z opieki hospicyjnej.
Łączność i współpraca z innymi hospicjami w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.