• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dziecko i Sztuka
    KRS 0000048660

Misja
Upowszechnianie sztuki plastycznej wśród dzieci i młodzieży.
Organizacja wystaw plastycznych.
Prowadzenie Muzeum Sztuki Dziecka.
Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie sztuki plastycznej wśród dzieci.

Prowadzone działania
Prowadzenie Muzeum Sztuki Dziecka, które gromadzi zbiory plastycznej twórczości dziecięcej takiej jak malarstwo, rzeźba, grafika, collage, lalki i wiele innych. Przedstawia swoje zbiory na wystawach stałych i okresowych. Dokonuje wymiany wystaw z innymi ośrodkami sztuki dziecięcej w kraju i za granicą. Jest rodzajem ośrodka metodycznego dla potrzebujących informacji i inspiracji do swej pracy z dziećmi. Organizuje również na swoim terenie wystawy artystów zawodowych, aby nauczyć dziecko rozumienia sztuki dorosłych i szacunku dla sztuki dzieci. Poza Muzeum - prowadzenie dziecięcej pracowni plastycznej oraz szkoły podstawową o kierunku artystycznym. Uruchamianie Pracowni Ceramiki i Rzeźby dla dzieci i młodzieży. Organizowanie prac dotyczących Grupy teatralno-taneczno-muzycznej dla dzieci oraz Szkoły Rysunku dla młodzieży i dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.