• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Struktura"
    KRS 0000048732

Misja
Oddziaływanie na wychowanków domów dziecka i sierot w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczości u dzieci wchodzących w życie samodzielne. Poszukiwanie miejsc pracy dla wychowanków domów dziecka. Pomoc finansowa i doradcza dla wychowanków zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Prowadzone działania
Prowadzenie akcji pomocy dzieciom (św. Mikołaj, Gwiazdka, Dzień Dziecka). Uruchomienie Klubu Audio - Video - Christiana, który obok prowadzenia zajęć praktycznych dla wychowanków domów dziecka wspomaga dzieci z wadami słuchu w procesie dydaktycznym. Finansowanie i organizowanie weekendów dla dzieci z domów dziecka. Poszukiwanie miejsc pracy dla wychowanków domów dziecka. Uruchomienie i prowadzenie sekcji Klubu dla Młodzieży w Tarnowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.