• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ząbrowa
    KRS 0000048809

Prowadzone działania
Działania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju Ząbrowa. W najbliższym czasie realizowany będzie projekt na budowę boiska do piłki plażowej. Stowarzyszenie wspiera finansowo drużynę sportową działającej w Ząbrowie: klub "Osa" Ząbrowo. Organizacja imprezy "Piknik rodzinny- Ząbrowia", którego celem jest zintegrowanie mieszkańców wsi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.