• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Reszelski Klub Sportowy "Orlęta - Rema" Reszel
    KRS 0000049455

Celem stowarzyszenie jest prowadzenie działalności sportowo - organizatorskiej i wychowawczej poprzez:
1. zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym,
2. kształtowanie wysokich wartości fizycznych i moralnych,
3. organizowanie dla ogółu mieszkańców imprez i widowisk sportowo rekreacyjnych zapewniających przeżycia, emocje, odznaczających się walorami widowiskowymi,
4. kształtowanie opinii i ocen o codziennej potrzebie ruchu, jako formy pozwalającej utrzymać właściwą tężyznę fizyczną,
5. dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i wypoczynkowej,
6. współudział w promocji regionu,
7. wychowywanie młodzieży przez sport, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.