• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju
    KRS 0000049488

Misja
Wszechstrona pomoc osobom autystycznym i osobom o podobnych zaburzeniach w rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami autyzmu.

Prowadzone działania
Staramy się o otwarcie Gimnazjum dla Osób Autystycznych i z Zaburzeniami Sprzężonymi w Olsztynie.
Staramy się o powołanie poradni diagnostycznej i pedagogiczno-psychologicznej dla osób autystycznych i z podobnymi zaburzeniami dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.