• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
    KRS 0000049577

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, pomaga ludziom chorym na cukrzycę, niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży.

Cele organizacji:
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej,
- integracja środowiska diabetyków i sympatyków,
- ochrona i promocja wszelkich działań pro-zdrowotnych i profilaktyki o tematyce cukrzycy i chorób układu krążenia,
- organizowanie wypoczynku, wycieczek i wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, chorych na cukrzycę,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- organizowanie akcji - wczesne wykrywanie cukrzycy, turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych, wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.