• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej
    KRS 0000049740

Misja
Powoływanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Organizowanie pracy społecznej członków na rzecz szkoły i placówek oświatowych. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i artystycznej.

Prowadzone działania
Prowadzenie Ekologicznej Szkoły Społecznej. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektu przeznaczonego do rozbiórki na szkołę. Zrealizowanie projektu "Zielone Szkoły" w miejscach zagrożonych ekologicznie dla 8 placówek na terenie miasta przy wsparciu UNDP. Prowadzenie działalności edukacyjnej na terenie miasta dotyczącej ekologii. Organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej, plastycznych i literackich oraz języka angielskiego. Prowadzenie badań wody w rzece oraz kwaśnych deszczy. Zorganizowanie Rajdu "Śladami pomników przyrody".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.