• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
    KRS 0000050285

Misja:
Wszechstronna pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym w zakresie leczenia zachowawczego i chirurgicznego, uzyskiwanie wspomagających urządzeń optycznych, rehabilitacja indywidualna, zawodowa, społeczna, organizacja doskonalenia zawodowego.

Prowadzone działania:
Szkolenia komputerowe, kursy telemarketing i telepraca, rehabilitacja dzieci i dorosłych niewidomych i słabowidzących, w tym terapia widzenia, orientacja przestrzenna, zajęcia na basenie w sezonie, pozyskiwanie sponsorów dla tego rodzaju zadań oraz dla wsparcia finansowego i rzeczowego Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.