• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina" w Toruniu
    KRS 0000050367

1. świetlica socjoterapeutyczna "Pączek"
2. terapia DDA
3. Mitingi AA
3. Konsultacyjne spotkania pedagogów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.