• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Opiekuńcza IP - Kwidzyn S.A.
    KRS 0000051280

Misja:
- Opieka i pomoc w zakresie poprawy warunków i opieki zdrowotnej;
- Pomoc finansowa i rzeczowa osobom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych;
- Zachęcanie do działań obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej oraz ułatwianie i pomoc w takiej działalności;
- Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.

Prowadzone działania:
- Finansowanie prac w zakresie budowy Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie;
- Finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i leczniczego dla osób chorych i niepełnosprawnych;
- Finansowanie leczenia i rehabilitacji osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej;
- Finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla placówek służby zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.