• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
    KRS 0000051381

Celem działalności związku jest promocja i wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, zrzeszanie klubów i organizacji żeglarskich oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób fizycznych.

W całej działalności związek wykorzystuje specyficzne walory wychowawcze żeglarstwa, dba o szerzenie i umacnianie świadomości ekologicznej swoich członków, kształtuje ich postawy w kierunku troski o ochronę wód, brzegów akwenów, ziemi i atmosfery. Współdziała w tym zakresie z innymi podmiotami, w tym z: organizacjami, instytucjami, samorządami i osobami fizycznymi.

Prowadzona działalność statutowa Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Nowym Sączu prowadzona jest głównie w formie:
- specjalistycznego szkolenia na stopnie żeglarskie,
- specjalistycznego żeglarskiego szkolenia morskiego,
- organizacji regat żeglarskich,
- organizacji wystaw i projekcji filmów promującej żeglarstwo i tematykę marynistyczną,
- wydawnictw promujących żeglarstwo,
- działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

SPOZŻ przygotowuje i wydaje książeczki żeglarskie i inne dokumenty zgodnie z przyjętym zakresem działania, powołuje państwowe komisje egzaminacyjne na stopnie żeglarskie, przeprowadza państwowe egzaminy na stopnie żeglarskie.
SPOZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Warszawie oraz Jachtklubu Stoczni Gdańskiej w Gdańsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.