• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana
    KRS 0000052022

Misja
Działamy na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji, które niosą pomoc najbiedniejszym mieszkańcom. Zorganizowaliśmy system gromadzenia i rozdziału żywności, walczymy z marnowaniem żywności.

Prowadzone działania
Realizujemy program PEAD (Dostarczanie Żywności Dla Najbiedniejszej Ludności UE).
Uczestniczymy w zbiórkach żywności (supermarkety, szkoły).
Pomagamy około 150 organizacjom nie tylko w Łodzi, ale i w województwie, przez które pomoc dociera do około 100.000 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.