• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne "Start"
    KRS 0000052086

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych; dzieci, młodzieży, dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku oraz innymi schorzeniami. Prowadzenie systematycznych zajęć sportowo-rehabilitacyjnych w 9-ciu sekcjach sportowych. Udział czołowych zawodników, którzy są członkami kadry narodowej niepełnosprawnych w Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i wielu prestiżowych imprezach sportowych. Udział naszych członków w Mistrzostwach Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz w wielu imprezach sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Upowszechnianie i popularyzacja przez nasze stowarzyszenie kultury fizycznej , integracji i rehabilitacji poprzez sport wśród osób niepełnosprawnych przez systematyczną organizację imprez międzynarodowych, ogólnopolskich w tym Mistrzostw Polski oraz imprez rekreacyjnych, obozów sportowych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.Objęcie opieką odnowy biologicznej podopiecznych oraz opieką społeczną osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.