• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
    KRS 0000052319

Naszym celem jest niesienie pomocy potrzebującym podczas różnego rodzaju zagrożeń, wypadków, pożarów, klęsk żywiołowych, ponadto prowadzimy szeroką działalność kulturalną mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego oraz działalność szkoleniową dla młodzieży i dorosłych. W zakresie naszej działalność mieści się również działalność integrująca społeczeństwa i organizacje o podobnym charakterze. Działalność w kraju jak również za granicą - obecnie ze strażakami niemieckimi i holenderskimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.