• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
    KRS 0000052476

Misja:
Pomoc w zakresie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niesienie pomocy edukacyjnej, prawnej, medycznej osobom niepełnosprawnym.
Dążenie do integracji osób pełno- i niepełnosprawnych. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych w dialogu z instytucjami rządowymi i samorządem lokalnym.
Zadanie z zakresu wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego dofinansowane jest ze środków powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi kompleksową rehabilitację społeczną i ruchową dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w "Świetlicy Zajęć Terapeutycznych", hydroterapię na basenie kąpielowym, dogoterapię, oraz rehabilitację lecznicza w domu osoby niepełnosprawnej. Powyższe zajęcia odbywają się w obrębie gminy Bieruń i Bojszowy.
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołaj, bal karnawałowy).
Organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych oraz corocznych turnusów rehabilitacyjnych.
Współorganizacja corocznych Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych.
W miarę posiadanych środków niesienie pomocy finansowej przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.