• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne p. n. "Dziecko Miłości"
    KRS 0000052851

Celem stowarzyszenia jest organizowanie wsparcia materialnego, emocjonalnego, usługowego, informacyjnego i wsparcia w rozwoju niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin.

We wrześniu 2004r. stowarzyszenie zorganizowało imprezę integracyjno-kulturalno-rekreacyjną pn. "Jednoczmy siły, by świat był miły". Wzięło w niej udział ok. 300 osób tj. rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne z gminy Kaliska, Skarszewy, Kopytkowo i lokalni mieszkańcy.
W grudniu 2004r. odbyło się spotkanie mikołajkowo-gwiazdkowe pn. "Nie stójmy z boku - wyłońmy się z mroku - nadziei nastał czas - Pan narodził się w nas". Wzięło w niej udział ok. 100 osób tj. rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne z gminy Kaliska oraz zaproszonych gości. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach umiliły spotkanie wystawiając pastorałki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.