• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolski Związek Kolarski
    KRS 0000053469

Naszym celem jest upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie Polski oraz prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków i ogółu społeczności. Nasze cele realizujemy poprzez organizację wyścigów i zawodów w kolarstwie szosowych, torowym, MTB i przełajowych adresowanych do uczniów szkół, niepełnosprawnych, osób dorosłych; szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji obozów "Sportowe Wakacje", szkoleń dla kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.