• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
    KRS 0000053487

Misja
Wspieranie zdolnej młodzieży.

Prowadzone działania
Warsztaty twórczego myślenia - dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnzajalnych szczególnie uzdolnionej.
Uczestnictwo młodzieży w zajęciach (ćwiczeniach, wykładach) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół wszystkich typów.
Prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach rozwijania zainteresowań i uzdolnień na terenie miasta Olsztyna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.