• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
    KRS 0000054156

Misja:
1. Rehabilitacja fizyczna i psychologiczna.
2. Wzajemne wsparcie.
3. Pomoc kobietom po raku piersi.
4. Promocja zdrowia.
5. Oświata zdrowotna.

Prowadzone działania:
1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychologicznej - zdobywanie funduszy na wynajem sal i gaże.
2. Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, organizowanie spotkań z udziałem lekarzy, wspólne imprezy kulturalne i turystyczne celem zapobiegania "zasklepiania się w chorobę"
3. Wyselekcjonowane wolontariuszki odpowiednio przeszkolone wizytują kobiety oczekujące na zabieg i po zabiegu udzielając im wsparcia oraz odpowiednich informacji.
4. Organizowanie Marszu Życia i Nadziei. Udział w imprezach takich jak: Targi Kosmetyków, dni otwarte firm kosmetycznych w celu dotarcia do większego grona kobiet propagując profilaktykę zdrowia oraz instruktaż samobadania piersi.
5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, wzięła udział w programie oświaty zdrowotnej dla szkół ponadpodstawowych. Udział w prelekcjach dla młodzieży żeńskiej na temat "Minimum onkologii", "Walka z rakiem piersi".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.