• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne "Zwierzęcy Telefon Zaufania"
    KRS 0000054167

Misja
1. Działania na rzecz poprawy losu zwierząt porzuconych, chorych.
2. Działania edukacyjne, informacyjne, wpływanie na ustawodawcę w celu zmiany przepisów.
3. Współpraca z innymi instytucjami prowadzącymi podobna działalność.
4. Upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym człowieka.

Prowadzone działania
Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków na pomoc zwierzętom.
Stowarzyszenie prowadzi swoja działalność poprzez
1.Ratownictwo, sterylizację,leczenie, dożywianie, prowadzenie azylu dla zwierząt. Zakupy sprzętu do wyłapywania zwierząt i transportu.
2. Szeroko zakrojona akcję społeczną "Społeczny opiekun zwierząt", "Adopcje zwierząt".
3. Stowarzyszenie współpracuje:
- z 17 gminami, władzami wojewódzkimi w zakresie: porządkowania ustaw, uchwał, legalizacji działań dotyczących zwierząt. Współpraca z policją, strażą miejską.
- z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i innymi organizacjami pozarządowymi
- ze szkołami przeprowadzając akcje edukacyjne i informacyjne mające na celu kształcenie młodzieży i propagowanie odpowiedniego stosunku do zwierząt.
4. Organizowanie konferencji, komitetów wsparcia na rzecz promowania działań dotyczących zwierząt.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.