• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"
    KRS 0000054198

Misja:
Działalność zmierzająca do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju dla dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym.

Stowarzyszenie posiada dwie stałe placówki:
- Punkt Terapeutyczny, którego zadania obejmują kompleksową diagnozę, prowadzenie rehabilitacji przez specjalistów z zakresu logopedii, fizykoterapii, masażu i gimnastyki korekcyjnej.
- Klub Aktywizacji Dorosłych, w którym prowadzone są zajęcia: ogólnorozwojowe, gimnastyczne, planowanie i przygotowanie prostych posiłków, zajęcia z utrzymania czystości osobistej, garderoby i otoczenia, poznanie komputera i jego wykorzystanie, artoterapia, ogrodnictwo, teatrzyk, taniec, śpiew, plastyka i ceramika.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.