• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja L'ARCHE
    KRS 0000054452

Fundacja L’Arche w Polsce działa od ponad 35 lat. Razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną tworzymy wspólnoty, gdzie ubogacamy się wzajemnie i chcemy zmieniać świat na taki, w którym każdy czuje się wartościowy i kochany. 

 

Aby stworzyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną optymalne warunki do rozwoju i samorealizacji, jako Fundacja prowadzimy małe domy opieki, organizujemy miejsca pracy i zapewniamy inne formy wsparcia dla nich samych i ich rodzin. 

 

Należymy do Międzynarodowej Federacji Wspólnot L'Arche założonej we Francji przez Jeana Vanier.

 

Fota landing page 1proc

Dziękujemy za Twoją pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.