• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pierwszy Krok"
    KRS 0000054960

Prowadzone działania
Prowadzimy "Ośrodek Interwencji Czasowej" dla bezdomnych matek z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych i chorych, a w szczególności rodzin bezdomnych. Taki ośrodek jest jedyny na Dolnym Śląsku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.