• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu
    KRS 0000055071

Misja:
Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
Aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin.
Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Osób Dorosłych z Zaburzeniami Autyzmu Dziecięcego i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju. W ramach Ośrodka działa Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.