• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Razem"
    KRS 0000055381

Misja
Działanie na rzecz i w interesie osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży z zespołem Downa.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy w zorganizowaniu przedszkoli integracyjnych z programem autorskim.
Działanie na terenie szkoły zwanej Szkołą Integracyjną, gdzie uczą się i rehabilitują dzieci niepełnosprawne ruchowo z innymi zaburzeniami.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli integracyjnych.
Prowadzenie spotkań z terapeutami ruchu, mowy i psychologami.
Zorganizowanie Banku Pomocy, w którym wypożycza się sprzęt rehabilitacyjny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.