• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem" w Sulęcinie
    KRS 0000055532

Misja
Prowadzenie działalności edukacyjnej w stosunku do rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy. Pomoc osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja i terapia, turnusy rehabilitacyjne. Pomoc osobom starszym.

Prowadzone działania
Udzielanie wsparcia członkom Stowarzyszenia, aby sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi przez doradztwo i opiekę prawną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.