• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy
    KRS 0000055578

Misja
Wszechstronna pomoc dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, zwłaszcza stwardnienie rozsiane.
Prowadzenie Centrum "Ostoja" dla chorych na stwardnienie rozsiane w Woli Batorskiej k/Niepołomic.
Upowszechnianie wiedzy o problemach chorych na SM i inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Prowadzone działania
Finansowanie budowy pensjonatu dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa powstrzymujące przebieg choroby, nie refundowane przez NFZ.
Fundacja prowadzi:
- punkt opieki nad chorym w domu oraz
- pielęgniarską opiekę długoterminową.
Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
Prowadzi Agencję Pośrednictwa pracy w zakresie:
- zatrudniania niepełnosprawnych,
- kursy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
- kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych.
Prowadzi w ramach aktywizacji zawodowej:
- wypożyczalnię i warsztat naprawczy rowerów "dwa koła",
- sklep i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Poradnictwo indywidualne, pomoc psychologiczna i socjalna dla osób niepełnosprawnych, chorych na SM i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.