• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
    KRS 0000055648

Misja
Wspieranie w rozwoju osób z autyzmem, rehabilitacja osób z autyzmem, pomoc terapeutyczna dla rodzin, upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Organizacja szkoleń dla rodziców i terapeutów, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych - dotyczą one stymulacji funkcji poznawczych u dzieci, łączą oddziaływanie metodą Dennisona, Knillów, oraz klasyczną dostosowaną do indywidualnych możliwości osób autystycznych, zajęcia logopedyczne - wywołanie mowy, pogłębianie rozumienia mowy, korekta aparatu mowy, prowadzenie klubu dla młodzieży i dorosłych z autyzmem, prowadzenie treningu umiejętności społecznych dla komunikujących się osób z autyzmem, porady dotyczące opieki i wychowania dzieci autystycznych, spotkania w grupach wsparcia dla rodziców, organizacja konferencji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.