• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego
    KRS 0000055713

Cel główny działania stowarzyszenia to wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży - zwłaszcza osób niepełnosprawnych:
- prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych,
- poradnictwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.