• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Wojewódzki w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
    KRS 0000055831

Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w wyrównywaniu szans.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku niepełnosprawnych.
Rozwój kultury i sportu niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Organizacja wolontariatu pracującego w środowisku osób niepełnosprawnych (miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych, zakłady opiekuńcze), szkolenia wolontariuszy. Jednostka ta organizuje sympozja naukowe, poradnictwo prawne i socjalne (indywidualne). Oddział ten wydał 5 pozycji na temat rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.