• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowa Orkiestra Kameralna
    KRS 0000056027

Głównymi celami Fundacji są promocja muzyki klasycznej orkiestrowej i kameralnej oraz opery i teatru muzycznego zarówno na poziomie profesjonalnym, szkolnym i amatorskim. Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna to dynamicznie rozwijająca się organizacja zajmująca się popularyzacją muzyki klasycznej. Stawia sobie za cel dotarcie do jak najszerszego grona słuchaczy oraz edukację poprzez kontakt z muzyką.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.