• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradzu
    KRS 0000056106

Misja:
Ratownictwo pożarnicze, drogowe, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków.

Prowadzone działania:
Działamy na terenie gminy Koronowo oraz sporadycznie na terenie powiatu bydgoskiego. Szkolimy młodzież w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, nasi druhowie systematycznie biorą udział w szkoleniach i kursach. Prowadzimy samodzielne akcje ratownicze. Organizujemy zawody sportowe, uroczystości patriotyczne, ludowe oraz okolicznościowe. Za środki pozyskane od darczyńców kupujemy nowoczesny sprzęt do ratownictwa drogowego jaki i umundurowanie. w 2008r. rozpoczęliśmy budowę remizy. Wszystkie prace wykonujemy samodzielnie w ramach czynu społecznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.