• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
    KRS 0000056283

Misja
Celami stowarzyszenia są:
- wspomaganie procesu edukacyjnego Szkół im. Jana Pawła II,
- promowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży tych szkół,
- wychowanie w oparciu o wartości głoszone przez patrona,
- integracja środowisk związanych z osobą Papieża Polaka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.